Архив документи - 2012г.


Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012г.
Финансов отчет за трето тримесечие на 2012г.
Финансов отчет за второ тримесечие на 2012г.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2012г.
Презентация - бюджет детски градини 2012
Бюджет на детската градина за 2012г.
Административно-финансова статистика 2008 - 2011 г.