Архив документи - 2013г.


Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013г.
Финансов отчет за трето тримесечие на 2013г.
Финансов отчет за второ тримесечие на 2013г.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2013г.
Бюджет на детската градина за 2013г.
Утвърдени фирми за допълнителни педагогически дейности 2012-2013 г.