Архив документи - 2015г.


Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015г.
Финансов отчет за трето тримесечие на 2015г.
Финансов отчет за второ тримесечие на 2015г.
Финансов отчет за първо тримесечие на 2015г.
Бюджет за 2015г.
Вътрешни правила за регламентиране на реда и начина за прием по т.2.2.4 от ИСОДЗ
Протокол - ІІ-ро заседание на РК за избор на ДПУ 2014/2015
Протокол - І-во заседание на РК за избор на ДПУ 2014/2015
Заповед утвърждаване ДПУ 2014/2015 уч. г.