Архив документи - 2016г.


Протокол от работата на комисия за прием на деца по условията на т.2.2.4
Заповед утвърждаване решение на комисия за прием на деца
Съобщение за начало на учебната година
Финансов отчет четвърто тримесечие на 2016г.
Оферта за Ски училище - Сезон 2016/2017
Годишен комплексен план 2016/2017 учебна година
Финансов отчет трето тримесечие 2016г.
Финансов отчет първо тримесечие 2016г.
Финансов отчет второ тримесечие 2016г.
Бюджет 2016г.