Архив документи - 2017г.


Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2017 г.
Вътрешни правила за организация на работната заплата в ДГ №46_ 09.2017 година
Финансов отчет - трето тримесечие на 2017 г.
Финансов отчет - второ тримесечие на 2017 г.
Финансов отчет - първо тримесечие на 2017 г.
Утвърден бюджет 2017г.