База

Детска градина “Жива вода” разполага с модерна и подходяща за възрастта на деца от 2 до 7 годишна възраст материална база. Вече 29 години радваме децата с много знания, забавления и обич. Нашият екип от педагози и специалисти твори с децата сред приятелска атмосфера и приказна природа.

Намираме се в полите на Витоша. Разполагаме с голям двор с чудесно поддържана паркова растителност за удобство и комфорт на децата. При нас те растат и се развиват в екологична обстановка, сред чист въздух, непосредствена близост с природата, необезпокоявани от градския шум.

Богата материално-техническа база и учебни пособия, осигуряват качествен възпитателно –
образователен процес и цялостно изграждане на детската личност.

  • Просторни и уютни помещения и многообразие на интериора;
   Организирана е подходяща предметна среда за самостоятелна дейност, оформени са кътове за игри, за учене, за развлечения, за изобразителни и приложно-творчески дейности; Изградена е среда за сътрудничество, взаимодействие и взаимопомощ;
  • Физкултурен салон
   Насърчавана е двигателната активност, творческите и артистични умения на децата с множество организирани от детското заведение изяви.
  • Голям слънчев двор с много зеленина, детски площадки с подходящи детски съоръжения;
  • Медицинско обслужване;
  • Собствена кухня;
  • Допълнителните образователни дейности извън държавните образователни стандарти изграждат знания и умения, развиват детските таланти:
  •    –  Ранно езиково обучение по английски език;
  •    –  Български народни танци;
  •    –  Вокално пеене;
  •    –  Футбол;
               –  Йога;
  •    –  Предложения за зимен и летен детски отдих и туризъм