Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ДГ №46