Персонал

Професионална визитка на педагогическия, медицински и непедагогически персонал при ДГ  № 46 „Жива вода”

Директор

Десислава Петрова Янкова

 • Образователно-квалификационна степен Магистър специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
 • Придобита ІІ-ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
 • Професионален опит:
  20 години, от които 17 години като учител в ДГ № 46 и
  4 години като директор на ДГ № 46 „Жива вода”.

Яслена група – „БИБЕРОНИТЕ”

Педагог яслена група – Веселина Петрова

Педагог яслена група – Юлия Марчокова

м.с. Нона Спасова

м.с. Румяна Богданова

м.с. Радостина Борисова

м.с. Радостина Славчева

Помощник-възпитател- Оксана Бирюкова

Помощник-възпитател- Кристина Аризанова

ГРУПА – „БЪРБОРИНО”

Учители: Ирина Диновска – титуляр – учител

 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър
  специалност „Предучилищна педагогика”
  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Придобита ІІ – ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 29 години, от които 25 години в ДГ № 46.

Светлана Георгиева – титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър
 • Специалност „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика“
  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Придобита ІV-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 9 години, от които 9 година в ДГ № 46
 • Помощник-възпитател – Евдокия Макавеева
 • Професионален опит по длъжността 5 години в ДГ  № 46.

ГРУПА  – „ШАРЕНА ДЪГА”

Учители:
Милена Богданова– старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Професионален бакалавър специалност „Детска учителка” Учителски институт „Надежда Крупская” гр. София.
 • Придобита ІIІ-ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
 • Професионален опит: 36 години, от които 26 в ДГ № 46

Виолина Симеонова – титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  ЮЗУ  “Неофит Рилски ”
 • Професионален опит: 1 години

Помощник-възпитател –Петя Мирчева

 • Професионален опит: 11 години, от които 5 в ДГ № 46

        ГРУПА – „СЛЪНЧИЦЕ”

Учители:

Албена Шалганова – старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен Магистър
  специалност „Предучилищна педагогика”
  Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.
 • Придобита V-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 26 години, от които 13 години в ДГ № 46.

Десислава Симеонова – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър
  специалност „Предучилищна педагогика”
  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Придобита ІV-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 2 години в ДГ № 46
 • Помощник-възпитател – Жанета Деянова
 • Професионален опит: 1 година в ДГ № 46

ГРУПА  – „БОНБОНИТЕ”

Учители: Мариана Хвойнева – титуляр – учител

 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър
  специалност „Предучилищна педагогика”
  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Придобита ІV – та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 11 години, от които 10 години в ДГ № 46.

Анелия Христова – титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър
 • Придобита ІV-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 3 година, от които 3 година в  ДГ № 46.
 • Помощник-възпитател – Лиляна Стефанова
 • Професионален опит по длъжността 3 години в ДГ  № 46.

ГРУПА  – „СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ”

Учители:

Евелина Шонтова – титуляр – старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър.

Специалност „Предучилищна и начална педагогика“

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

 • Придобита V –та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
  • Професионален опит: 24 години, от тях 4 години в ДГ № 46.

Геновева Дюлгерова – титуляр – учител ДГ

  • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър

Специалност : „Предучилищна и начална педагогика“

СУ  “Св. Климент Охридски ”.

  • Професионален опит: 1 години

Помощник-възпитател – Вергиния Кръстева

  • Професионален опит: 1 година в ДГ № 46.

ГРУПА -„МЕЧО ПУХ”

Учители

Даниела Симеонова-Чардакова – титуляр-старши учител

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър
  специалност „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика”
  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Магистър – „Специална педагогика“ Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Придобита ІV – та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 15 години, от които 11 години в ДГ № 46

Аделина Спасова  – учител ДГ

 • Специалност „Предучилищна педагогика” – ЮЗУ „ Неофит Рилски“
 • Придобита ІV-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 5 години в ДГ № 46

Помощник-възпитател – Гергана Йолова

 • Професионален опит: 24 години, от които 6 в ДГ № 46

ГРУПА- “УСМИВКА”

Учители:

Нели Костова – титуляр –  учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър
  специалност „Предучилищна и начална педагогика”
  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
 • Професионален опит: 5 години, от които 1 в ДГ № 46

Слава Манолова– титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Професионален бакалавър

„Институт за детски и начални учители“ – детски учител

 • Придобита ІІІ – та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Професионален опит: 11 години, от които 7 в ДГ № 46

Помощник-възпитател – Бойка Стоянчова

 • Професионален опит: 1 години в ДГ № 46

Други учители и персонал

Зинаида Йотова – титуляр –  учител по музика

 • Образователно – квалификационна степен „Магистър”.
 • Професионален опит като музикален педагог и корепетитор:  1 година в ДГ № 46.

Десислава Ханджиева – Касиер – домакин

Елиза Димитрова – Завеждащ административна служба

Обслужващи звена

Кухненски блок:

Готвач – Петя Жекова

 • Придобито свидетелство за професионална квалификация „готвач”.
 • Професионален опит: 27 години, от които 2 в ДГ № 46

Помощник-готвач – Даниела Иванова

 • Професионален опит: 37 години, от които 25 в ДГ № 46

Работник-кухня – Димитринка Николова

Професионален опит: 25 години, от които 1 в ДГ № 46

Перално помещение:

 • Професионален опит:

Котелно:

Огняр -Петко Бочев

 • Професионален опит: 42 години

Дворни площи и вътрешна поддръжка:

 Общ работник – Тодор Янков

 • Професионален опит: 28 години

ЕПЛРЕкип за подкрепа за личностното
развитие
в ДГ 46 “ЖИВА ВОДА”

Биляна Иванова – психолог

Даниела Симеонова – логопед

Веселина Петрова – ресурсен учител