Персонал

Професионална визитка на педагогическия, медицински и непедагогически персонал
при ДГ  № 46 „Жива вода” през учебната 2016/2017 година.

ICONДиректор Александрина Антонова Беровска – Колева

 • Образователно-квалификационна степен Магистър специалност „Предучилищна педагогика” Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Образователно-квалификационна степен Магистър специалност „Радиожурналистика” Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Специализация „Организация и управление на образованието” към Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Специализация “Съвременни образователни технологии” към Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Придобита ІІ-ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Придобита І-ва  професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Професионален опит:
  27 години, от които 6 години като учител в ОДЗ № 46 и
  19 години като директор на ОДЗ № 46 „Жива вода”.

Яслена група – „БИБЕРОНИТЕ”

м.с. Маргарита Попова

м.с. Десислава Димитрова

Помощник-възпитател- Снежана Ваклинова

Помощник-възпитател- Юлия Павлова

І-ва „Б” група – „БОНБОНИТЕ”

Учители:Десислава Янкова – титуляр – учител

 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър
  специалност „Предучилищна и начална педагогика”
  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

 • Придобита ІІ – ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Професионален опит: 14 години, от които 13 години в ОДЗ № 46.

Мариана Хвойнева – титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Магистър

 • Придобита V-та професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Помощник-възпитател – Лилия Замфирова
 • Професионален опит по длъжността 4 години в ДГ  № 46.

  І-ва „A” група – „СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ”

  Учители:

  Емилия Петрова – титуляр – учител ДГ

  • Образователно-квалификационна степен –

  • Професионален опит:

  Евелина Шонтова – титуляр – старши учител ДГ

  • Образователно-квалификационна степен – Магистър.

  • Професионален опит: 24 година, от тях 1 година в ДГ № 46.

  Помощник-възпитател – Кристина Аризанова

  • Професионален опит: 4 година в ДГ № 46.

  IІ „А” група  – „МЕЧО ПУХ”

Учители:
Даниела Симеонова-Чардакова – титуляр-старши учител

Аделина Спасова -заместник – учител ДГ

Помощник-възпитател –Гергана Йолова

 • Професионален опит:

         IІ „Б” – „УСМИВКА”

Учители:

Даниела Николова – титуляр – учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Професионален бакалавър
  специалност „Бибиотекарство”.

 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър
  специалност „Предучилищна и начална педагогика”
  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

 • Професионален опит:

 • Слава Манолова– титуляр – учител ДГ

 • Професионален опит:

Помощник-възпитател – Емилия Минкова

 • Професионален опит:

IІІ -та  група „БЪРБОРИНО”

Ирина Диновса – титуляр – старши учител ДГ

Светлана Георгиева -титуляр- учител ДГ

Помощник-възпитател – Евдокия Макавеева

ІV-та “А” група -„ШАРЕНА ДЪГА”

Учители:

ICON Милена Богданова– старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен – Професионален бакалавър специалност „Детска учителка” Учителски институт „Надежда Крупская” гр. София.
 • Придобита ІIІ-ра професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Професионален опит:

 • Десислава Иванова – старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен Магистър специалност „Предучилищна педагогика” Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
 • Придобита І-ва професионално-квалификационна степен към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 • Професионален опит:

Помощник-възпитател – титуляр Петя Мирчева

Професионален опит:

ІV-та “Б” група”- “СЛЪНЧИЦЕ”

Учители:

Албена Шалганова – старши учител ДГ

 • Образователно-квалификационна степен Магистър
  специалност „Предучилищна педагогика”
  Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.

 • Професионален опит: 19 години, от които 10 години в ОДЗ № 46.

Десислава Симеонова – учител ДГ

 • Помощник-възпитател – Райна Михайлова

Други учители и персонал

Любка Миланова – титуляр – старши учител по музика

 • Образователно – квалификационна степен „Професионален бакалавър”.

 • Професионален опит като музикален педагог и корепетитор:37 години, от които 6 години в ОДЗ № 46.

Веселина Петрова – педагог яслена група

Нона Спасова – медицинска сестра на детската градина

Маргарита Стефанова – Технически секретар

Десислава Ханджиева – домакин – титуляр

Елиза Димитрова – Завеждащ административна служба

Обслужващи звена

Кухненски блок:

Готвач – Искра Гавазка

 • Придобито свидетелство за професионална квалификация „готвач”.

 • Професионален опит:

 

Помощник-готвач – Даниела Иванова

 • Професионален опит:

 

Работник-кухня – Наталия Рангелова

Професионален опит:

Перално помещение:

 • Професионален опит:

Котелно:

Огняр -Петко Бочев

 • Професионален опит:

 

Дворни площи и вътрешна поддръжка:

 Общ работник –

 • Професионален опит: