Прием

На вниманието на родителите на класираните деца!

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 46 ”Жива вода” .

Записване на децата 18.05.2021 – 28.05.2021г.:
Време за записване:

понеделникпетък

от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:00 часа.

Срок за записване първо класиране: до 17 часа на 28.05.2021г.
Телефони: +359 2 9611394 и +359 2 9612994

ВАЖНО!

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ и ПГУ Календар за 2021 г. на  29.03.2021 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2021/2022 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения и ПГУ, Ви уведомяваме следното:

1. На  29.03.2021г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2021/2022 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. След обявяване на свободните места на 29.03.2021 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2021/2022 година, което ще се извърши на 14.05.2021 година под граждански контрол.

3. В периода от 29.03.2021 г. до 18.00 часа на 07.05.2021г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

 
График на класиранията в общински ДГ на територията на Столична община за календарната 2021г.:

29.03.2021 г. Обявяване на свободни места
29.03.2021 г. – 13.05.2021г. Период без класиране
14.05.2021 г. Първо класиране по критерии за учебната 2021/2022 година (под граждански контрол)

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2021/2022 г., сформирани както следва:
• Яслена група “Биберони” – деца родени 2019г. и 2020г.
• І-ва група”Бонбоните” – деца родени 2018г.
• І-ва група “Слънчево зайче” – деца родени 2018г.
• ІІ -ра група “Мечо Пух” – деца родени 2017г.
• ІІ- ра група “Усмивка” – деца родени 2017г.
• ІІІ-та група”Бърборино” –  Подготвителна група – 5-годишни – деца родени  2016г.
• ІV-та група “Шарена дъга” – Подготвителна група 6- годишни – деца родени 2015г.
• ІV-та група “Слънчице”- Подготвителна група 6-годишни – деца родени 2015г.