Архив

Вътрешни правила за възлагане на ОП

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

Заповед утвърждаване вътрешни правила ОП

Заповед утвърждаване Вътрешни правила профил на купувача

Обединено детско заведение № 46 “Жива вода” обявява обществена поръчка с публична покана с предмет “Полагане на топлоизолация на външни стени; полагане на топлоизолация и хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ № 46 “Жива вода”, ул. Крайречна № 9, кв. Симеоново, гр. София, Столична община – район Витоша”. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук