Предварителни обявления

 

Обява за доставка на продукти по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. – ОБЯВА

Заповед за избор на заявител по схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. –  ЗАПОВЕД