Училище за родители

Тук сме отделили място за родителите, които активно се интересуват от децата си и търсят информация за това как пълноценно биха могли да разбират и общуват със своите деца.

Първите седем години са изключително важни за възпитанието, но има и много неща свързани с децата, които човек рано или късно си струва да научи. Например:

Да мислите и да говорите за своите деца не като за личност изобщо, а за конкретни особености и факти на тяхното поведение.

Да откриете, че честността в отношенията с децата е най-добрата политика в човешките отношения.

Да постигнете определено ниво на компетентност и да реагирате адекватно на “неправилно” от Ваша гледна точка поведение на детето.

Да показвате своите чувства вместо обвинения, заповеди, закани.

Да приемате и разбирате, че ситуация, при която потребностите на детето се удовлетворяват за сметка на потребностите на родителите, оказват разрушително влияние на техните взаимоотношения.

 

Повече информация можете да намерите в следните сайтове:

http://www.deteto.info

http://kidsparadise.dir.bg