Резултати от проведен конкурс
09.07.2021

ДОД "Народни танци" - ПРОТОКОЛ

ДОД "Народни танци" - ЗАПОВЕД

Обява за провеждане на конкурс
22.06.2021

Обява за провеждане на ДОД "Народни танци" - ОБЯВА.

Резултати от проведен конкурс за ДОД в ДГ № 46
04.08.2020

Английски език - Протокол, Заповед
Народни танци - Протокол, Заповед
Вокално пеене - Протокол, Заповед
Йога - Протокол, Заповед
Подвижни игри с топка - Протокол, Заповед

Родителски срещи
15.07.2020

ВАЖНО!

Уважаеми родители, родителските срещи за яслена и първа група на ДГ № 46, ще се проведат, както следва: на 28.07.2020г. от 17.30ч., яслена група на 29.07.2020г. от 17.30ч. първа група при следния дневен ред:

  1. Запознаване с екипа на ДГ 46, отговарящ за яслена и първа група;
  2. Запознаване с Правилника за устройството и дейността на ДГ;
  3. Попълване на необходими документи;
  4. Разни

Поради необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, срещата ще се състои в двора на детската градина /при влошена метеорологична обстановка, срещата ще бъде в салона за спортни изяви на ДГ - носете лични предпазни средства/.

Заповядайте!

За контакти: Десислава Янкова

ОБЯВА за допълн. образователни дейности
15.07.2020

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 46 „Жива вода“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 46 "Жива вода", район "Витоша", за:

 - Английски език;
 - Народни танци;
 - Йога;
 - Подвижни игри с топка;
 - Вокално пеене.

Обява по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко"
10.05.2019

Обява за доставка на продукти по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. - ОБЯВА

Важно! Моля, прочетете и попълнете анкетата!
21.02.2018

Съобщение Анкета