26.09.2022

Записване на класираните деца за 2022/2023 учебна година
12.05.2022

Часове за записване:

9,00ч. - 13,00ч.

13,30ч. - 16,30ч.

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила
12.04.2022

Пълна информация може да получите тук.

Резултати от проведен конкурс
09.07.2021

ДОД "Народни танци" - ПРОТОКОЛ

ДОД "Народни танци" - ЗАПОВЕД

Обява за провеждане на конкурс
22.06.2021

Обява за провеждане на ДОД "Народни танци" - ОБЯВА.

Резултати от проведен конкурс за ДОД в ДГ № 46
04.08.2020

Английски език - Протокол, Заповед
Народни танци - Протокол, Заповед
Вокално пеене - Протокол, Заповед
Йога - Протокол, Заповед
Подвижни игри с топка - Протокол, Заповед

Родителски срещи
15.07.2020

ВАЖНО!

Уважаеми родители, родителските срещи за яслена и първа група на ДГ № 46, ще се проведат, както следва: на 28.07.2020г. от 17.30ч., яслена група на 29.07.2020г. от 17.30ч. първа група при следния дневен ред:

  1. Запознаване с екипа на ДГ 46, отговарящ за яслена и първа група;
  2. Запознаване с Правилника за устройството и дейността на ДГ;
  3. Попълване на необходими документи;
  4. Разни

Поради необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, срещата ще се състои в двора на детската градина /при влошена метеорологична обстановка, срещата ще бъде в салона за спортни изяви на ДГ - носете лични предпазни средства/.

Заповядайте!

За контакти: Десислава Янкова