Проект на Договор за образователна услуга
30.08.2017

Proekt _ Dogovor_DOD_2017

Обява за провеждане на конкурс по документи за организиране на допълнителни образователни дейности, които не са дейност на детската градина
30.08.2017

Obqva _ DOD_2017 _DG_46

Важно!!!
22.08.2017

Съобщение -начало на учебна година

Важно за класиранията през септември 2016г.
12.02.2016

Премахване на кандидидатури на деца, родени 2013, 2014 и 2015 година, преди обявяване на свободните места с прием от септември 2016.

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ Kалендар за 2016 г., на 22.02.2016 година предстои обявяване на свободните места за деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, за прием в детски градини и ясли от месец септември 2016 година. Във връзка с това и по решение на Работната група (Протокол № 60 от 12.11.2015 г.), с оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на място в детските градини или самостоятелните детски ясли, Ви уведомяваме следното

1. На 22.02.2016 г., преди обявяването на свободните места за прием от м. септември 2016 г., създадените до момента кандидатури на деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, ще бъдат премахнати.

2. След обявяване на свободните места на 22.02.2016 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за прием от м. септември 2016 г., което ще се извърши на 13.05.2016 година.

3. В периода от 22.02.2016 г. до 18.00 часа на 12.05.2016 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, че времето на създаване на кандидатури не оказва влияние при класирането на децата!

От столична община

До родителите на деца кандидатстващи за детска градина по условията на т.2.2.4
02.09.2015

  • Заповед за определяне на комисия - ТУК
  • Протокол от работата на комисия - ТУК
  • Заповед за утвърждаване на комисията - ТУК
  • Списък на приетите деца по условията на  т. 2.2.4 - ТУК

До родителите на децата, приети в яслена група на ОДЗ №46 през 2015/2016 учебна година.
17.06.2015

Уважаеми родители на бъдещата ни яслена група, имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2015/2016 година. Тя ще се състои на 25-ти юни, четвъртък, от 17.30h. в занималнята на яслената група на детското ни заведение. Поканата важи за възрастните членове на семейството /майки и татковци/ и не включва участието на деца!!!  Родителската среща има информационен характер и ще продължи до 18.30 ч. Очакваме Ви! Дневен ред: 1. Запознаване с Правилника за дейността, устройството и функциите на детското заведение; 2. Запознаване с медицинските специалисти, работещи с групата; 3. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта; 4. Изисквания за необходимите медицински изследвания и документи, представени преди приема; 5. Въпроси на родителите.    

Информация за предстоящите ремонти в ОДЗ № 46 и разпределението на децата, заявили посещение в дежурните групи през летните месеци
17.06.2015

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, През летния период от 01.07.2015г. до 31.08.2015г. в ОДЗ №46 ще бъдат извършени строително-ремонтни работи по саниране на сградата, преработване на дренажна система и реконструкция на съществуващи алеи по вертикалната планировка. През периода на ремонта, детското заведение няма да работи с деца. В тази връзка Ви уведомяваме: За децата заявили предварително посещението си в сборни групи ще бъде осигурено дежурство с наши екипи, както следва: м.юли` 2015 І-ва сборна група -деца от І-ва възрастова група ще бъдат приемани в сградата на ЦДГ №112, кв.Бояна Яслена група, 2 бр. сборни градински групи - деца  от ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи ще бъдат приемани в сградата на ОДЗ №160, кв.Драгалевци м.август` 2015 Яслена група и две сборни градински групи ще бъдат приемани в сградата на ОДЗ №160 кв.Драгалевци За всички срокове на ремонтните работи ще бъдете информирани своевременно! ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА СЪЗДАДЕНОТО НЕУДОБСТВО И ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО! Заповед №РД -09-117/01.06.2015г.